Schetsboeken open atelier

Tijdens het open atelier is er voornamelijk gewerkt in schetsboeken. De nadruk tijdens deze avonden lag op loskomen, uitproberen en het toeval te omarmen. Er is gewerkt met collage, materiaaldruk en aquarelvlekken: drie technieken waarbij het toeval een grote rol speelt. Dank Hanne voor de mooie foto's!