Onderstebomen

Na de herfstvakantie zijn de kunstlessen weer begonnen op BS De Klimboom. Groep 6 ging aan de slag naar aanleiding van schilderijen van Piet Mondriaan. Hij begon met naar de natuur te schilderen, om vervolgens steeds abstracter te gaan werken. Met de kinderen hebben we dat andersom gedaan. De kinderen kregen eerst een abstracte compositie te zien, waarbij ze moesten raden wat het voorstelde. Daarna kregen ze enkele schilderijen te zien die aan het abstracte schilderij vooraf gingen, met als laatste een appelboom. Door de kinderen te wijzen op de richting van de takken en de vlakverdeling die je zo krijgt, werd het proces van abstraheren heel logisch voor de kinderen van Groep 6. Daarna mochten de kinderen zelf gaan schilderen, met als voorbeeld een foto van een boom, met de takken in silhouet tegen de lucht.


Piet Mondriaan Grijze Boom 1911 Gemeentemuseum Den Haag