Linoles in het atelier

In het atelier werken de kinderen iedere les aan hun eigen schetsboek. Dat is erg leuk want zo kunnen ze laten zien hoe ze zelf het liefst werken. Ze mogen van alles uitproberen zonder dat ze belemmerd worden door een duidelijk einddoel. Iedereen werkt zo echt op eigen nivo. De drie oudste kinderen van de groep wilden heel graag linodruk uitproberen. Zij zijn lekker aan de slag gegaan terwijl de rest van de groep met iets anders bezig was. Alledrie kozen ervoor om een dier te gaan drukken, ieder op een andere manier. Ze hebben veel van elkaar geleerd en zich over van alles verbaasd. Het meest verrast waren ze over het verschil in effect wanneer je dezelfde tekening op een andere ondergrond drukt, een mooi leermoment!

Boomhutten in de klas

Groep zes van BS de Klimboom krijgt al een aantal jaar kunstlessen van mij. In die tijd traden ze, al spelenderwijs, in de voetsporen van beroemde kunstenaars en maakten ze kennis met allerhande beeldaspecten. Dit jaar is het tijd om te laten zien wat ze geleerd hebben tijdens de vorige lessen. Dus geen voorbeelden van kunstenaars meer: ze moeten hun eigen creativiteit aan het werk zetten dit jaar.

Dat doen ze erg goed, ze weten iedere keer weer te verrassen met al hun ideeën. Vooral tijdens de boomhuttenles kwamen ze helemaal los. Hun fantasie begon te stromen en tijdens het tekenen werden er heel wat verhalen verteld. Een reden voor juf Bonnie om de kinderen naar aanleiding van hun tekening een verhaal te laten schrijven. Ik werd uitgenodigd voor de voorleesdag. Wat een leuke ervaring om zo samen met de leerkracht vakoverschrijdend bezig te zijn!