Linoles in het atelier

In het atelier werken de kinderen iedere les aan hun eigen schetsboek. Dat is erg leuk want zo kunnen ze laten zien hoe ze zelf het liefst werken. Ze mogen van alles uitproberen zonder dat ze belemmerd worden door een duidelijk einddoel. Iedereen werkt zo echt op eigen nivo. De drie oudste kinderen van de groep wilden heel graag linodruk uitproberen. Zij zijn lekker aan de slag gegaan terwijl de rest van de groep met iets anders bezig was. Alledrie kozen ervoor om een dier te gaan drukken, ieder op een andere manier. Ze hebben veel van elkaar geleerd en zich over van alles verbaasd. Het meest verrast waren ze over het verschil in effect wanneer je dezelfde tekening op een andere ondergrond drukt, een mooi leermoment!