Wat is kunst?

De kunstlessen zijn weer begonnen. De eerste les ging over de vraag wat kunst nu eigenlijk is. De kinderen zeiden: "kunst is mooie dingen maken", "kleuren wat je voelt", "als er een lijstje om zit", "kunst is goed kijken", "kunst is durven", "kunst is verbazen", "kunst is met lijnen en stippen", "kunst is zijn wie je bent" en "kunst is fantasie, of juist niet?".

Na al deze gedachtes kregen de kinderen een lijstje waarin zij mochten afbeelden zoals zij dachten dat een kunstwerk eruit kan zien. Daarna gingen ze schilderen naar aanleiding van een schilderij van Mondriaan, om te kijken hoe een "echt" kunstwerk eruit ziet en wat je daar van zou kunnen leren.
De conclusie was, dat Mondriaan  goed naar de werkelijkheid heeft gekeken en het gedurfd heeft om  zijn eigen idee van de werkelijkheid uit te voeren in lijnen, stippen en kleuren.