Onderwijs

Ieder kind heeft recht op een creatieve ontwikkeling

Kunstjuf Iris Verbakel ontwikkelt met veel plezier educatieve kunstprojecten voor op school. Deze kunstprojecten stimuleren de onderzoekende en nieuwsgierige aard van kinderen. Bij kunstjuf mag je uitproberen, vies worden en fouten maken. Niet het eindproduct staat centraal, maar het proces wordt gewaardeerd. Tijdens dit proces worden de kinderen aangemoedigd goed om zich heen te kijken, zich te verwonderen, te experimenteren en vooral te durven. Ervoor zorgen dat kinderen durven te doen, zodat ze zelf ontdekken wat ze kunnen en willen en zo leren de dingen op hun eigen wijze vorm te geven, dat is de basis van iedere kunstjufles.

Alle lessen en projecten gaan uit van de vier competenties (receptief vermogen, creërend vermogen, reflectief vermogen en analyserend vermogen), die omschreven zijn in de Culturele Ladekast. Voor de lessen en projecten lever ik lesbrieven en meestal het materiaal.
Naast de bestaande projecten is er ook maatwerk mogelijk.

Op Cultuurstation van de gemeente Eindhoven en Artotheek van de gemeente Valkenswaard staan een aantal van mijn projecten. De onderstaande projecten vallen onder de Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) regeling van Cultuurstation.


Project Oerverven


Tijdens dit project gaan leerlingen van groepen 3-6 zelf ontdekken en ervaren waar verf vandaan komt en hoe het wordt gemaakt. Dit proces van ontdekkend leren wordt vastgelegd in een zelfgemaakt schetsboekje. De leerlingen gaan in circuitvorm aan de slag, zodat er veel materialen en technieken aan bod komen om mee te experimenteren. De onderzoeksvragen voor de leerlingen zijn: hoe maakten ze vroeger (in de oertijd) verf? Waar vonden ze deze kleurstoffen in de natuur? De nadruk ligt op materialen/kleurstoffen uit de eigen omgeving: de tuin, de keuken of onkruid tussen de stoeptegels.

In dit project komen, naast de beeldende leerdoelen, ook leerdoelen aan bod als bewust worden van eigen omgeving, natuur en geschiedenis. Dit project is vooral geschikt voor scholen die vakoverschrijdend werken: Montessori scholen, IPC scholen of scholen die werken met de DaVinci methode.

Hier zijn 2 blogpagina's met meer informatie over Oerverven:
Oerverven: van workshop to kunstproject
Oerverven: leermomenten


Project Er groeit verf!: Oerverven groep 1-2


Dit is het Oerverf project voor groepen 1-2. De thema's worden op een andere manier uitgelegd, om aansluiting te krijgen bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep. De lessen zijn daarom ook wat korter.


Project Rijk van kleur!


Tijdens dit project verdiepen de leerlingen zich in het thema kleur en gaan ze een reis maken door de geschiedenis van kleur. Iedere les wordt er aandacht besteed aan een andere periode uit de geschiedenis en de kleuren die daarbij horen. De leerlingen werken met rode en gele pigmenten uit de oertijd, met blauwe inkt uit de middeleeuwen en vervolgens met de primaire kleuren om te leren mengen. De laatste les wordt er gewerkt naar aanleiding van moderne schilderijen uit het Van Abbemuseum en komt de gevoelswaarde van kleur aan bod.

Onderzoeksvragen voor de leerlingen: Welke kleuren waren er in de oertijd? Hoe maakten ze deze kleuren? Waarom is er geen blauw in de oertijd? Hoe is blauw ontdekt? Op al deze vragen komt gaandeweg een antwoord.


Naast projecten zijn er ook losse workshop mogelijk. Kijk op de Nieuws pagina voor inspiratie of neem even contact op.