Circlepainting op de Klimboom

Op bs de Klimboom heb ik met verschillende klassen circle-paintings gemaakt, in het kader van de Projectweek veiligheid. Volgens de kinderen voel je je pas veilig in de klas als het gezellig is, als je aardig bent voor elkaar, als je elkaar helpt en voor elkaar opkomt. Een gezamenlijk schilderij maken, waarbij de cirkels symbool staan voor verbondenheid, is dan een leerzame opdracht. Samenwerken is nog niet zo makkelijk, zo blijkt...
De trots die de kinderen voelde voor hun gezamenlijke kunstwerk zorgde echter toch voor grote verbondenheid in de groep.