Vincent of Picasso?

Om goed te kijken naar hoe een schilder zijn werk opbouwt uit laagjes en kleuren, kregen kinderen allemaal een stuk van een kunstwerk om na te schilderen. Iedereen kijkt op zijn eigen manier en schildert na wat hij/zij er mooi aan vindt. Het werd een hele puzzel om het werk bij elkaar te leggen... Het resultaat was heel fraai en heel verrassend!